Cookie- en privacybeleid

Armstrong World Industries neemt uw privacy zeer serieus en legt zich erop toe haar wettelijke verplichtingen inzake privacy volledig na te leven. Hieronder vindt u een uitvoerige samenvatting van de manieren waarop wij uw gegevens als gebruiker van onze website behandelen en wat uw rechten zijn als betrokkene.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website van tijd tot tijd te wijzigen en wij zullen u altijd zo snel als mogelijk is op de hoogte stellen van wijzigingen die gevolgen voor uw privacy kunnen hebben.

Wij willen u vragen om veranderingen in uw persoonsgegevens door te geven als deze gevolgen kunnen of zullen hebben voor de diensten die Armstrong World Industries via de website aan u verleent.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACTPERSONEN

Met het oog op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt gedetailleerde informatie over de Armstrong World Industries-organisatie in de Europese Unie, die hier optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke, en voor de contactgegevens van de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de inhoud en de werking van de website uiteengezet in Bijlage 1.

In dit Beleidsdocument zal de term “Armstrong” verwijzen naar de relevante (overeenkomstig de websitelocatie) Armstrong World Industries-organisatie die in Bijlage 1 beschreven staat.

PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

Formulieren

Voorkeurencentrum voor e-mails

Armstrong vraagt u om uw functie binnen uw organisatie en om uw e-mailadres. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u op u toegespitste marketing-e-mails te sturen. Zulke berichten kunnen informatie bevatten over bijvoorbeeld nieuwe producten, updates voor producten, gegevens over bestaande en geplande projecten, kwaliteits- en/of technische vraagstukken en een nieuwsbrief. Behalve uw e-mailadres heeft u ook de mogelijkheid om uw volledige naam, de naam van uw bedrijf, de postcode en de plaats waar u woont te verstrekken, maar deze gegevens zijn niet noodzakelijk.

Armstrong zal u geen informatie of berichten sturen tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor verleent door het betreffende vakje aan te vinken en uw e-mailadres te verstrekken. Als u zich aanmeldt voor zulke marketingberichten zal Armstrong ter verificatie een e-mail naar het door u opgegeven adres versturen. U moet dan op een link in die e-mail klikken om te bevestigen dat u daadwerkelijk berichten van ons wilt ontvangen. Om u op een tijds- en kostenbesparende manier relevante marketingberichten te kunnen sturen, vraagt Armstrong om uw functie en uw e-mailadres.

U kunt te allen tijde een reeds verleende toestemming weer intrekken en u afmelden voor het ontvangen van marketing per e-mail door op de afmeldlink te klikken onderaan alle marketinge-mails. Om u af te melden voor verdere marketing-e-mails kunt u ons ook e-mailen op webmaster@armstrongceilings.com.

Uw gegevens worden door de moedermaatschappij van Armstrong (Armstrong World Industries, Inc. – AWI) opgeslagen op beveiligde servers in haar database in de Verenigde Staten (“VS”), en door haar externe dienstverlener IBM Watson Campaign Automation (“IBM”), welke de gegevens in haar cloud opslaat en namens AWI de gegevens verwerkt door via haar softwaretools marketingberichten te versturen.

Het versturen van uw gegevens naar locaties van AWI en van IBM buiten de Europese Unie (“EU”) wordt toereikend gewaarborgd door middel van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen (“Standaardbepalingen”) tussen Armstrong en AWI enerzijds, en door certificering van IBM op grond van het EU-VS Privacy Shield anderzijds. Armstrong kan u op verzoek een kopie van voorgenoemde Standaardbepalingen doen toekomen. Ga om de Privacy Shield-certificering van IBM in te zien naar https://www.ibm.com/watson/data-privacy/

Zolang als u omgaat met de berichten van Armstrong zullen AWI en IBM uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaren. Als er na achttien maanden geen sprake meer is van activiteiten of omgang (bijvoorbeeld het klikken op een link, het openen van e-mails of het bezoeken van de website) zullen de gegevens verwijderd worden (“inactieve gegevens”).

Contact met ons opnemen (waaronder Contact opnemen met een Technische deskundige en Wereldwijde projectondersteuning) 

Voor vragen en verzoeken betreffende producten van Armstrong, waaronder voor technische vraagstukken, kunt u het relevante Contactformulier invullen. De betreffende afdeling van Armstrong zal dan contact met u opnemen om ondersteuning te bieden. Hiervoor moet u uw volledige naam, de naam van uw bedrijf (indien van toepassing), e-mailadres, land en telefoonnummer invullen.

Er is verder ook ruimte voor het invullen van uw postcode en plaats, uw functie, het onderwerp van uw vraag, de omvang van het project (indien van toepassing) en aanvullende opmerkingen die eventueel ter zake doen, maar zulke gegevens zijn niet verplicht voor het versturen van een vraag/verzoek. U kunt ook aangeven of u e-mailmarketing wilt ontvangen door het betreffende vakje aan te vinken (zie hierboven onder Voorkeurencentrum voor e-mails)

Het is in het gerechtvaardigde belang van Armstrong om u om deze gegevens te vragen omdat deze gegevens Armstrong in staat stellen op uw verzoek te reageren (waaronder het vragen om aanvullende informatie) en om een juist en actueel register bij te houden van klantengegevens en vereisten ten behoeve van relatiebeheer. Zonder deze gegevens zou Armstrong niet in staat zijn uw verzoek snel en doeltreffend op te volgen en te beantwoorden.

Gegevens die via de Contactformulieren (alleen via de Europese websites) worden verstrekt, worden doorgestuurd naar een intern mailsysteem van Armstrong op een Britse server. Daar worden de gegevens verwerkt door een aangewezen binnenlands team bedrijfsondersteuning om passend op uw verzoek te kunnen reageren. Armstrong bewaart de gegevens voor onbepaalde tijd.

Gegevens die in de context van Wereldwijde projectondersteuning (alleen via de Europese websites) worden verstrekt, worden doorgestuurd naar een intern e-mailadres op een Britse server en vervolgens op basis van de geografische locatie doorgestuurd naar aangewezen binnenlands team bedrijfsondersteuning of de plaatselijke technische buitendienst om daar verwerkt te worden zodat er ondersteuning geboden kan worden.

De gegevens worden verder ook voor een periode van vierentwintig maanden als back-up opgeslagen in het AWI datacentrum.

Verzoek projectondersteuning

Als u een verzoek wilt indienen dat te maken heeft met projectondersteuning kunt u het formulier Verzoek projectondersteuning invullen. De relevante afdeling van Armstrong zal dan contact met u opnemen om ondersteuning te bieden. U moet hiervoor uw volledige naam, plaats, telefoonnummer en e-mailadres invullen.

Het is in het gerechtvaardigde belang van Armstrong om u om deze gegevens te vragen omdat deze gegevens Armstrong in staat stellen de gevraagde projectondersteuning te verlenen en om een juist en actueel register bij te houden van klantengegevens en vereisten ten behoeve van relatiebeheer. Zonder deze gegevens zou Armstrong niet in staat zijn doeltreffend en snel de nodige bijstand te bieden.

De gegevens worden doorgestuurd naar een intern e-mailadres in het toepasselijke EU-land (afhankelijk van het land waar het verzoek gedaan werd of het land waar het project zich bevindt). Daar wordt het verzoek verwerkt door een aangewezen binnenlands team bedrijfsondersteuning om de gevraagde ondersteuning te bieden.

De gegevens zullen ook voor onbepaalde tijd opgeslagen blijven op de marketingcloud van IBM, maar inactieve gegevens worden na achttien maanden verwijderd.

Monsters bestellen

Als u via de website monsters of technische kenmerken van producten aan wilt vragen, zult u de volgende gegevens moeten verstrekken: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, plaats, postcode en land. U kunt ook gegevens over de omvang van het project (indien van toepassing) en aanvullende opmerkingen verstrekken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook aangeven of u e-mailmarketing wilt ontvangen door het betreffende vakje aan te vinken (zie hierboven onder Voorkeurencentrum voor e-mails)

Gegevens worden doorgestuurd naar een intern e-mailadres op een Britse server om verwerkt te worden door het toepasselijke team bedrijfsondersteuning (in de geografisch gezien meest toepasselijke locatie) zodat uw bestelling geleverd kan worden. In sommige landen in Europa zullen gegevens ook gedeeld worden met externe logistieke partners die de daadwerkelijke bezorging van de monsters zullen verzorgen.

Armstrong heeft deze gegevens nodig om haar contractuele verplichting inzake het bezorgen van monsters of verstrekken van technische kenmerken na te komen. Zonder deze gegevens kan Armstrong de bestelling niet afronden.

De gegevens worden als back-up opgeslagen in het datacentrum van AWI.

Armstrong bewaart de gegevens vierentwintig (24) maanden als een back-up van de bestelling en voor het geval dat er met betrekking tot de bestelling van monsters of technische kenmerken vragen gesteld worden.

My Armstrong

U kunt bij ons een My Armstrong-account aanmaken. Hiermee heeft u toegang tot aanvullende, op u toegesneden informatie en tools betreffende de producten van Armstrong. Dit wordt bepaald aan de hand van uw specifieke functie. De gegevens die u aanlevert, zullen ook gebruikt worden om andere formulieren al (deels) in te vullen. U kunt ook aangeven of u e-mailmarketing wilt ontvangen door het betreffende vakje aan te vinken (zie hierboven onder Voorkeurencentrum voor e-mails)

Het aanmaken van een My Armstrong-account is volledig vrijwillig. Als u gebruik wilt maken van deze dienst moet u uw e-mailadres, volledige naam en uw functie binnen uw organisatie opgeven. De verstrekte gegevens zullen door het binnenlandse team bedrijfsondersteuning of de plaatselijke technische buitendienst gebruikt worden om een persoonlijk wachtwoord aan te maken waarmee uw account beveiligd zal worden.

U kunt ook aanvullende gegevens over uw bedrijf, volledige naam en telefoonnummer verstrekken, maar deze zijn niet nodig voor het aanmaken van een account.

Het is in het gerechtvaardigde belang van Armstrong om u om deze gegevens te vragen omdat zij haar klanten een veilige en optimale dienst wil kunnen aanbieden met betrekking tot gepersonaliseerde productinformatie en -ondersteuning. Zonder deze verplichte gegevens zou Armstrong niet in staat zijn een met een wachtwoord beveiligde account voor de gebruiker aan te maken.

De gegevens worden als back-up opgeslagen in het datacentrum van AWI.

AWI bewaart de gegevens voor onbepaalde tijd zolang als u gebruik blijft maken van de account of omgaat met/reageert op berichten van Armstrong. De gegevens zullen verwijderd worden als er vierentwintig maanden geen activiteiten op de account plaatsvinden en Armstrong de account niet aanpast.

SYSTEMEN/DIENSTEN

Klantendatabase

Armstrong houdt in registervorm een klantendatabase bij in het Verenigd Koninkrijk. Deze database dient als een opslagplaats voor alle projectgegevens, bedrijfsgegevens en contactgegevens die via onze Formulieren zijn vergaard. Deze gegevens worden gebruikt om te reageren op monsteraanvragen, voor goedkeuringen van speciale kortingen, het configureren van producten en het bekendmaken van de locatie van derden zoals distributeurs en onderaannemers op de Britse website.

Salesforce

Bestaande klantgegevens die in deze database staan opgeslagen worden op het moment in fases overgeheveld naar een cloudsysteem dat gehost wordt door het bedrijf Salesforce, Inc., gevestigd in de VS. Alle nieuwe gegevens die via onze Formulieren worden verzameld voor dezelfde doeleinden (als de gegevens in deze database) worden automatisch doorgestuurd naar de database bij Salesforce.

Het is in het gerechtvaardigde belang van Armstrong om de gegevens in haar klantendatabase en de Salesforce-cloud te verwerken omdat dit ons in staat stelt een juist en actueel register bij te houden van klantengegevens en vereisten ten behoeve van een database voor effectief en gericht relatiebeheer. Deze gegevens zijn daarom nodig om klanten betere dienstverlening te kunnen bieden.

Het versturen van de gegevens vanuit de EU naar Salesforce wordt afdoende gewaarborgd dankzij de certificering van Salesforce op grond van het EU-VS Privacy Shield. Ga voor meer informatie naar de betreffende Salesforce-website op https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Deze gegevens worden in beide databases voor onbeperkte tijd bewaard.

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat een webserver op uw computer of mobiele apparaat plaatst als u een website bezoekt. Door cookies is de website in staat om uw zoekopdrachten en/of voorkeuren te bewaren zodat uw ervaring verbeterd wordt.

Gebruik van cookies door Armstrong

Armstrong plaatst automatisch cookies in de browsers/op de apparaten van alle bezoekers van de website. U kunt in de instellingen van uw browser aangeven dat u altijd wilt weten als er een cookie wordt aangeboden en dat u alleen bepaalde cookies wilt toestaan, cookies in bepaalde gevallen of altijd wilt weigeren en ervoor zorgen dat cookies direct worden verwijderd als u de browser afsluit. Wij wijzen u erop dat het weigeren van cookies ertoe kan leiden dat de functionaliteit van de website verminderd wordt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Armstrong gebruikt cookies om inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met de content zodat wij uw ervaring op onze website kunnen verbeteren. Sommige cookies onthouden bijvoorbeeld in welke taal u de website wilt zien, zodat u dit niet elke keer opnieuw aan hoeft te geven. Wij gebruiken ook cookies om vast te stellen waar u zich bevindt, zodat wij u de juiste website kunnen tonen en het verstrekte antwoord kunnen onthouden.

Wij kunnen informatie die wij via cookies over u verzamelen gebruiken om advertenties op externe websites op u toe te snijden om op deze manier onze producten en diensten opnieuw bij u onder de aandacht te brengen.

Welke types cookies gebruiken wij?

Eigen cookies en externe cookies

Wij maken gebruik van onze eigen cookies en van cookies van derden.

Eigen cookies worden uitgeven door domeinen die het eigendom zijn van Armstrong zelf. Deze cookies worden ingezet om de functionaliteit van de website te verbeteren, onder meer door taal- en locatievoorkeuren te onthouden.

Sessiecookies

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die gebruikt worden om uw voorkeuren te onthouden/te beheren tijdens uw bezoek aan de diverse onderdelen van onze website. Sessiecookies worden direct verwijderd als u alle vensters van de webbrowser sluit.

Permanente cookies

Permanente cookies worden voor uw gemak gebruikt om uw ervaring te verbeteren als u naar onze website terugkomt. Ze onthouden uw voorkeuren en analyseren uw gedrag op onze website op basis van eerdere bezoeken aan Armstrong-websites. Hierdoor kunnen wij de functionaliteit van onze website voor u en voor andere gebruikers verbeteren. Permanente cookies blijven ook nadat u uw browser hebt afgesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart in uw browser/op uw mobiele apparaat opgeslagen.

Cookies van derden

Armstrong maakt verder ook gebruik van de volgende cookies van derden voor de vermelde doeleinden:

Cookies

Beschrijving

Link naar privacybeleid

Adobe Tracking

Adobe Analytics wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers op onze website(s) terecht komen en hoe ze met de website(s) omgaan. Deze gegevens stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. Adobe gebruikt dit cookie verder ook om te zien wat voor content u op onze website(s) bekijkt of gebruikt zodat advertenties op u toegesneden kunnen worden.

www.adobe.com

Google Analytics

Door Google Analytics kunnen wij inzicht verkrijgen in de doeltreffendheid van onze mediacampagnes en in hoe u omgaat met onze website. Op deze manier kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

https://tools.google.com

Google Tracking-cookies

Google Tracking-cookies stellen ons in staat om te zien of u bepaalde handelingen op onze website(s) voltrekt nadat u op een van onze advertenties in Google klikt. Op basis van content op onze websites die u interactief bezocht hebt, kan Google u op u toegesneden advertenties tonen op andere websites die met Google samenwerken.

https://support.google.com

Qualtrics

Qualtrics is enquêtesoftware die verstrekt wordt in een Application Service Provider-model (ASP-model). Alle klantengegevens die via deze software worden verzameld, worden opgeslagen in één beveiligd datacentrum; gegevens “zweven” niet rond in de cloud.

www.qualtrics.com

Addthis

Addthis is een dienst waarmee Armstrong eenvoudig haar pagina’s kan delen op tientallen sociale netwerken.

www.addthis.com

IBM Watson/Silverpop

Ons platform voor relatiebeheer. Alle gegevens die hier is opgeslagen, is en blijft het eigendom van Armstrong. IBM treedt uitsluitend op als een dienstverlener en het is haar zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan om gegevens naar derden te versturen.

n.v.t.

Salesforce

Salesforce is een dienstverlener waar onze (technische) buitendienst gebruik van maakt om online met klanten te chatten en zo een alternatief kanaal voor ondersteuning te bieden.

www.salesforce.com

Brightcove

Brightcove is een platform voor videobeheer. Het platform kan cookies gebruiken om uw kijkervaring te optimaliseren als u op de websites van Armstrong een video bekijkt.

www.brightcove.com

 

Hoe kan ik cookies weigeren en verwijderen?

U kunt er in de instellingen van uw browser voor kiezen om alle of bepaalde cookies van Armstrong-websites en/of de websites van derden te weigeren en te verwijderen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer/apparaat worden geplaatst, kan het zijn dat u actief cookies moet verwijderen of blokkeren. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze websites, al zullen sommige functies niet (goed) werken.

Toegang tot website/Logboeken servers

Om de beveiliging van de website te verbeteren, verzamelt de websiteprovider automatisch gegevens die uw internetbrowser automatisch verstrekt en slaat deze op in een websitelogboek.

Deze gegevens zijn:

  • Het soort browser/de versie van uw browser
  • Uw besturingssysteem
  • De referrer-URL (adres of locatie van website)
  • Hostnaam van de computer die u gebruikt
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn anoniem en worden niet automatisch in verband gebracht met andere informatiebronnen. Als onze website echter onderworpen wordt aan onrechtmatig gebruik of verstoringen (zoals cyberaanvallen of hacken) behouden wij ons het recht voor om te proberen de verantwoordelijke(n) te identificeren aan de hand van gegevens die in de serverlogboeken opgeslagen staan, in combinatie met andere relevante informatiebronnen.

Gegevensbeveiliging

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, wijziging of onrechtmatige inzage. Wij werken onze beveiligingsmaatregelen regelmatig bij aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen en inzichten.

Rechten van betrokkenen

Grondrechten van het individu

Graag wijzen wij u op de volgende rechten die u als betrokkene toekomen met betrekking tot alle mogelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens:

Recht van inzage

U hebt het recht om van Armstrong uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en wij zullen u informatie verstrekken betreffende het gebruik van deze gegevens en u op verzoek een kopie van deze persoonsgegevens opsturen.

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

Armstrong is gehouden onjuiste of onvolledige persoonsgegevens direct te corrigeren en wij zullen u op verzoek een verklaring van de wijzigingen doen toekomen.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U hebt het recht van Armstrong de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen als deze gegevens niet langer verwerkt worden voor het doeleinde waarvoor zij oorspronkelijk verzameld werden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen direct marketing of als gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of als wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting onder het recht van Engeland en Wales of het recht van de EU.

Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat:

  • u de juistheid van persoonsgegevens die Armstrong van u verwerkt in twijfel trekt, kunt u Armstrong dwingen het verwerken van deze gegevens te beperken tot de juistheid van de gegevens gecontroleerd is
  • de verwerking onrechtmatig is, kunt u Armstrong dwingen het verwerken van deze gegevens te beperken in plaats van de gegevens te wissen
  • Armstrong uw persoonsgegevens nodig heeft om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen maar deze niet langer nodig heeft voor het oorspronkelijke doeleinde, kunt u Armstrong dwingen om het verwerken te beperken totdat de vordering afgehandeld is.

Voorwaardelijke rechten

Wissing

Als Armstrong uw gegevens verwerkt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming en u deze toestemming intrekt en Armstrong geen nadere rechtsgrond heeft voor de verwerking (zie de paragraaf over persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden), heeft u het recht te eisen dat deze gegevens gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als Armstrong uw gegevens verwerkt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of om een overeenkomst met u aan te gaan, kunt u eisen dat Armstrong u deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opstuurt of deze gegevens aan een door u uitgekozen derde overdraagt.

Bezwaar tegen de verwerking

Als wij ons voor het verwerken van uw persoonsgegevens beroepen op gerechtvaardigde belangen kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking tenzij Armstrong aan kan tonen dat haar dwingende gerechtvaardigde belangen in de verdere verwerking zwaarder wegen dan uw eigen belangen, rechten en vrijheden.

U kunt Armstrong dwingen om in afwachting van verificatie van het bovenstaande de verdere verwerking op te schorten. Als Armstrong niet afdoende aan kan tonen dwingende rechtsgronden voor de verdere verwerking te hebben, zal Armstrong de persoonsgegevens verwijderen.

Algemeen

Als u van mening bent dat in het verwerken van uw persoonsgegevens uw rechten zijn geschonden, bent u gerechtigd om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in een Lidstaat van de EU, in het bijzonder in de Lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats of de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

Als u nog vragen hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen of als u informatieverzoeken of suggesties hebt of een klacht wilt indienen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres dat vermeld staat in Bijlage 1.

 

Bijlage 1

Verwerkingsverantwoordelijken en Contactgegevens

Voor vragen betreffende de website en uw rechten inzake het gebruik van uw persoonsgegevens door Armstrong kunt u mailen naar webmaster@armstrongceilings.com. Een vertegenwoordiger van Armstrong zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Websitelocatie

Verwerkingsverantwoordelijke

Oostenrijk

Armstrong Metalldecken GmbH

België

Armstrong Building Products B.V.

Bulgarije

Armstrong Building Products B.V.

Kroatië

Armstrong Building Products B.V.

Cyprus

Armstrong Building Products B.V.

Tsjechië

Armstrong Building Products B.V.

Denemarken

Armstrong Building Products B.V.

Estland

Armstrong Building Products B.V.

Finland

Armstrong Building Products B.V.

Frankrijk

Armstrong Building Products SAS

Duitsland

Armstrong Building Products GmbH

Griekenland

Armstrong Building Products SAS

Hongarije

Armstrong Building Products B.V.

Ierland

Armstrong World Industries Limited

Italië

Armstrong Building Products SAS

Letland

Armstrong Building Products B.V.

Litouwen

Armstrong Building Products B.V.

Luxemburg

Armstrong Building Products B.V.

Malta

Armstrong World Industries B.V.

Nederland

Armstrong Building Products B.V.

Polen

Armstrong Building Products B.V.

Portugal

Armstrong Building Products S.L.

Roemenië

Armstrong Building Products B.V.

Slowakije

Armstrong Building Products B.V.

Slovenië

Armstrong Building Products B.V.

Spanje

Armstrong Building Products S.L.

Zweden

Armstrong Building Products B.V.

Verenigd Koninkrijk

Armstrong World Industries Limited